จ้าวสมุทร

จดจำไว้ "ใจเจ้าใหญ่กว่า มหาสมุทร"

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

ณ หาดทรายเม็ดแรก  ต.แหลมผักเบี้ย  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี

            เพราะที่นี่เป็นที่แรกที่มีทรายเม็ดแรกกำเนิดขึ้น เชื่อมโยงมาจากดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นทะเลโคลนยาวมาจนถึงแหลมผักเบี้ย เพชรบุรี และตรงแหลมผักเบี้ยนี่เอง ที่มีทรายเม็ดแรกรวมตัวกันจนเป็นหาดทรายและเป็นหาดทรายแรก และก่อกำเนิดเป็นหาดทรายยาวไปจนถึงภาคใต้ทั้งหมด เป็นปฐมบทของชายหาดที่แรกของภาคใต้
           "จ้าวสมุทร" จึงถือกำเนิดมาเพื่อจะบอกว่า จดจำไว้ใจเจ้าใหญ่กว่ามหาสมุทร งานวิ่งที่เราจะขยายหัวใจไปด้วยกัน เหล่าจ้าวสมุทรวิ่งจากทะเล วิ่งทะลุเกลือ สู่เส้นทางสายนาเกลือที่สวยที่สุดในประเทศไทย โครงการวิจัยสิ่งแวคล้อมแหลมผักเบี้ย  ผ่านจุดสตรีทอาร์ตบ้านร่องใหญ่  และฟาร์มทะเลตัวอย่างเพชรบุรี เราจะขยายหัวใจไปด้วยกัน

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 750 บาท)
  - ชาย : 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปี ขึ้นไป
  - หญิง: 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 650 บาท) 
  ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปี ขึ้นไป
  หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

 • โอนเงินก่อนสมัคร โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :-
  ชื่อบัญชี : มาริลีน โตเดชะวัฒนา
  เลขที่บัญชี : 515-350208-2
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาสมุทรสงคราม
 • เมื่อโอนเงินแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์มจะได้รหัสเพื่อรับเสื้อภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 • รับเสื้อ-เบอร์รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. สถานที่รับเสื้อ-BIB หาดทรายเม็ดแรก  ต.แหลมผักเบี้ย  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ประเภทฮาฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมตุ๊กตา
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล)
• เสื้อผู้พิชิต Finisher จ้าวสมุทร ณ หาดทรายเม็ดแรก ผู้ที่เข้าเส้นชัย
ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมตุ๊กตา
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมตุ๊กตา

 • วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564
  -เวลา 09.00 –18.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ หาดทรายเม็ดแรก ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 • วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564
  - เวลา 04.00 น. - วอร์มร่างกาย
  - เวลา 04.45 น. – พิธีเปิดการแข่งขัน
  - เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 21กิโลเมตร
  - เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  - เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
  - เวลา 05.50 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
  - เวลา 08.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
  - เวลา 09.00 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : @run54 (มี @ ข้างหน้าด้วย)

สอบถามทั่วไป
โทรศัพท์ : 094-5456544